دوره آموزشي نرم افزار PIPE NET

1-    بيان مفاهيم اوليه محاسبات هيدروليكي و روابط تئوري
2-    معرفي ماژول هاي مختلف نرم افزار PIPE NET
3-    آشنايي با نرم افزار و محيط گرافيكي آن
4-    نحوه وارد كردن داده هاي مساله و شرايط مرزي آن
5-    نحوه تعريف پمپ، نازل، فيتينگ،سيال و پايپ جديد در نرم افزار
6-    اصول محاسبات قطر لوله و افت فشار در پايپ و نحوه انجام آن در نرم افزار
7-    آشنايي با خروجي هاي نرم افزار (متني و گرافيكي)
8-    حل چند مساله در حالت استاندارد و اسپري/اسپرينكلر

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار