زبان برنامه نویسی Fortran (سرفصل دوم)

کلیات (در این قسمت آشنایی با فرترن صورت می گیرد و نحوه ی اجرای برنامه ها درآن آموزش داده می شود و یک برنامه ی ساده نشان داده شده و ساختار یک برنامه مشخص می گردد.)

آشنایی با فرترن
نحوه ی اجرای برنامه ها در فرترن
ساختار برنامه
متغیرها (در این قسمت روش تعریف متغیرها توضیح داده شده و سپس نحوه ی عملیات بر روی متغیرها آموزش داده می شود. در انتها چگونگی ورود و خروج داده ها بادستوراتشان مشخص می گردند.)
real, integer, complex and character
عملگرهای اصلی (مساوی، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان و پرانتز)
اولویت عملگرها
ورودی داده ها (دستور read)
خروجی داده ها (دستور print)
برطرف کردن خطاهای موجود در برنامه
توابع آماده فرترن (در فرترن به صورت پیش فرض توابع آماده ای وجود دارد. در این قسمت با آن ها آشنا شده و روش استفاده از آن ها توضیح داده می شود.)
توابع مثلثاتی
رادیکال
قدر مطلق
لگاریتم
کنترل گر های منطقی (برای نوشتن یک برنامه نیاز به مقایسه ی داده ها ومتغیر می باشد. در این قسمت با استفاده از دستور if این مطلب توضیح داده خواهد شد.)
دستور if
عملگرهای منطقی: تساوی و عدم تساوی، کوچکتر و بزرگتر بودن، و، یا
دستور logical
حلقه (گاهی اوقات برای محاسبات نیاز به تعریف حلقه ی محاسبات می باشد که این کار در فرترن به وسیله ی دستور do انجام می گردد.)
دستور do
دستور stop
خواندن و نوشتن (در این قسمت روش ورود و خروج فایل ها در فرترن توضیح داده می شود.)
خواندن فایل (دستور open)
نوشتن فایل (دستور write)
قالب بندی (فرمت)
آرایه ها (در ریاضی با کمیت هایی به صورت آرایه مواجه هستیم. استفاده از آرایه سبب کوتاه تر شدن برنامه ها می گردد. در این قسمت تعریف آرایه ها و عملیات بر روی آن ها توضیح داده می شود.)
تعریف آرایه
عملیات بر روی آرایه ها
آرایه های چند بعدی
توابع (استفاده از توابع در برنامه نویسی مقدار برنامه ها را کاهش داده و سبب سهولت برنامه نویسی می گردد.)
function
subroutine
متغیر های محلی وجهانی
ورود و خروج آرایه ها در توابع

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار