طراحي فرآيندي مخازن اتمسفريك و تحت فشار 1، 2 و 3 فازي

مخازن اتمسفريك:

انواع مخازن اتمسفريك (Cone, Roof Dome, Roof Floating Roof ،مخازن كروي، مخازن بتني زير زميني)

اجزاء‌ بيروني و دروني مخزن اتمسفريك

سيستم Safety بيروني و دروني

فاصلة مجاز مخازن اتمسفريك از يكديگر و روش هاي جداسازي مكاني آنها

نسبت هاي مناسب قطر به ارتفاع در ظرفيت هاي مختلف

آرايش Tank Heater در داخل مخزن

محاسبة سايز مخزن

 

مخازن تحت فشار تك فازي، 2 و 3 فازي:

انواع مختلف Vessel افقي و عمودي

اجزاء بيروني و دروني Vessel هاي افقي و عمودي، Demister

نسبت طول به قطر مناسب در فشارهاي مختلف

روش طراحي مخازن تحت فشار تك فازي

Droplet مايع، سرعت ترمينال، ‌روش طراحي مخازن تحت فشار 2 فازي

روش طراحي مخازن تحت فشار 3 فازي

عايق مخازن تحت فشار

نرم افزارهاي طراحي مخازن تحت فشار

Datasheet فرآيندي

انجام طراحي و پركردن Datasheet فرآيندي

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار