طراحي، محاسبه و تهيه نقشه هاي مخازن ذخيره (اتمسفريك) بر اساس استاندارد API 650 به همراه معرفي و آشنايي با نرم افزار Tank

معرفي مخازن ذخيره، طبقه بندي آنها و معرفي استاندارد هاي مربوطه

بررسی مواد و چگونگی انتخاب انها با توجه به الزامات استاندارد

انواع مختلف سقف

معرفي روشهاي طراحي بدنه اعم از: Variable Point، Appendix A و بررسي محاسبه بدنه با روش One Foot

بررسي ورقهاي كف و Annular و سقف

محاسبه و سايز كردن Top & Intermediate Wind Grider

محاسبه ايستايي با توجه به زلزله وباد و بررسي و محاسبه Anchor Bolt و متعلقات ان

بررسي انواع نازلها و منهولهاي سقف، بدنه و Flush Cleanout ( با توجه به Thermal Stress Relief) و متعلقات مختلف مخزن به همراه تهيه نقشه ها ی انها

محاسبات مربوط به Venting

lightning

هیدروتست

جوشکاری

تلرانسها

چگونگي تهيه نقشه هاي , Shell Plate, Bottom Plate, General arrangement nozzle Orientation و Roof plate

بررسي انواع مدارك مورد نياز شامل: Erection Manual, General Field Inspection, Hydrotest

معرفي و آشنايي با نرم افزار Tank

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار