تكنيكهاي Phased Array و TOFD در تست آلتراسونيك

 

 

 

History and theory

Overview of phased arrays - terminology

Fundamentals of phased array and digital concepts

Probe design (Beam forming)

Probe calibration and system checks(Wedge compensations)

Calibration and targets(Amplitude(Multi zone, DAC/TCG))

System calibration checks (Display and amplifier linearity, Active elements, Beam characterisations, Scan patterns)

Data displays

Projected views

Data analysis (Volume coverage, Multiple Focal laws, Multiple Probes (skewed), Technique development)

Phased-array data quality issues(Missing data, Missing coverage, Resolution, File Naming, Scan lengths)

Phased array and single element probes combined (TOFD and Phased array, TOFD using phased array probes, Dynamic Depth Focusing, 2D arrays, All Practical work, PM – End of course assessment practise, End of course assessment exam)

 

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار