بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی MT Level I,II

شنایی با اصول تئوری مغناطیسی و اصطلاحات آن

مشخصات میدان های مغناطیسی و انواع انها

تاثیر ناپیوستگی ها در میدان های مغناطیسی

روش های مختلف مغناطیس شدن و انتخاب روش مناسب

انواع مواد مصرفی و تجهیزات لازم

مشخصات مربوط به اثرات ظهور عیب و تفسیر ان

تکنیک های ارزیابی بر اساس استانداردهای مرتبط و معیارهای پذیرش آن

کنترل کیفیت تجهیزات و مراحل تست

مزایا و محدودیت های روش MT

نحوه ثبت گزارشات

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار