شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT

 

مقدمه: هدف از دوره پیش‌رو، آموزش روش‌ها و تکنیک‌های شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط مدل‌های Multiphase در نرم‌افزار ANSYS-FLUENT است. به صورت کلی در شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه اول دیدگاه اویلری- اویلری است که در آن هر دو فاز اولیه و ثانویه در دیدگاه اویلری شبیه‌سازی می‌شوند. در دیدگاه دوم، دیدگاه اویلری- لاگرانژی، فاز غالب در دیدگاه اویلری و فاز ثانویه در دیدگاه لاگرانژی مدل‌سازی می‌شود. در این دوره مقدمه‌ای بر دیدگاه‌های اویلری- لاگرانژی، اویلری- اویلری، روش‌های شبیه‌سازی، موارد کاربرد و پروژه‌های نمونه‌ای از هر یک ارائه می‌شود. فرض می‌شود شرکت‌کننده‌گان در این دوره تسلط کافی بر مبانی و مفاهیم شبیه‌سازی CFD و همچنین تجارب کافی در کار با نرم‌افزار FLUENT و نرم‌افزارهای تولید شبکه مانند Gambit و ICEM-CFD را دارند.

سرفصل مطالب:
1- مبانی و روش‌ها
1- مقدمه‌ای بر جریان‌های چندفازی و کاربرد آن‌ها در صنایع
2- بررسی موردی کاربرد جریان‌های چندفازی در نیروگاه‌های حرارتی و به ویژه بویلرها
3- تفکیک دیدگاه‌های چندفازی اویلری- اویلری و اویلری- لاگرانژی و موارد کاربرد هر یک
4- تفکیک جریان‌های دوفازی به جریان‌های گازجامد، مایع‌جامد، مایع‌مایع و گاز‌مایع‌جامد و نمونه‌های صنعتی هر یک
5- تفکیک جریان‌های دوفازی به جریان‌های رقیق و غلیظ و انتخاب مدل‌های مناسب بر پایه آن
6- معرفی کوپلینگ‌های یک‌طرفه، دو طرفه و چهارطرفه بین فازهای اولیه و ثانویه و موارد کاربرد هر یک
7- مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی جریان‌های شامل ذرات معلق با استفاده از دیدگاه اویلری-لاگرانژی DPM
8- زیرمدل‌های موجود در دیدگاه DPM، موارد کاربرد و تنظیمات
9- مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی جریان‌های شامل ذرات معلق با استفاده از دیدگاه اویلری-لاگرانژی DEM
10- زیرمدل‌های موجود در دیدگاه DEM، موارد کاربرد و تنظیمات
11- مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی جریان‌های شامل ذرات معلق با استفاده از دیدگاه اویلری-لاگرانژی DDPM
12- زیرمدل‌های موجود در دیدگاه DDPM ، موارد کاربرد و تنظیمات
13- مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی اویلری در مدل چندفازی VOF
14- زیرمدل‌های موجود در مدل VOF، موارد کاربرد و تنظیمات
15- مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی اویلری در مدل دوفازی Mixture Model
16- زیرمدل‌های موجود در مدل Mixture Model، موارد کاربرد و تنظیمات
17- مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی اویلری-اویلری در مدل دوفازیEulerian
18- زیرمدل‌های موجود در مدل Eulerian ، موارد کاربرد و تنظیمات

 

2- پروژه‌های کاربردی
1- شبیه‌سازی جریان و انتقال حرارت در یک دی‌سوپرهیتر(Atemperator) به صورت سه‌بعدی با استفاده از مدل DPM
2- شبیه‌سازی جریان و انتقال حرارت جریان آب- بخار در یک لوله عمودی اواپراتور با استفاده از مدل Eulerian
3- شبیه‌سازی جریان درون فلاش‌تانک با استفاده از مدل VOF
4- مدل‌سازی کاویتاسیون در یک پمپ گریز از مرکز با استفاده از مدل Mixture Model
5- مدل‌سازی تزریق و پاشش ذرات سوخت مایع و جامد در محفظه‌های احتراق نیروگاهی با استفاده از مدل‌های DPM و Injection

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار