"مدیریت موثر قراردادها" یا "اصول تنظیم قراردادها"

 هدف دوره: ارتقای توان عملیاتی پرسنل در انعقاد و کنترل قراردادهای پیمانکاری

 

عناوین دوره:

 

1.مقدمه و تعاریف

2.مدیریت قراردادها

3.انواع قراردادهای پیمانکاری

4.مدیریت عملیات قبل از قرارداد (8 مورد)

5.مدیریت در حین انعقاد قرارداد (18 مورد)

•طرفين قرارداد Contract Parties:

•موضوع قرارداد Subject of Contract:

•مدت قرارداد Period of Contract:

•محدوده جغرافيايي قراداد Territory of Contract:

•مبلغ کل قرارداد Total Amount of Contract :

•نحوه انجام كار Execution of Contract:

•تعهدات طرفين قرارداد Obligations of Two Parties:

•نحوه پرداخت Payment Terms:

•تضمينات& Warranty Guaranty:

•غرامت Indemnity:

•شرایط فسخ یا ابطال قرارداد Termination/ Dissolve/ Revocation:

•قوه قهريه Force Major:

•حل اختلاف Arbitration:

•نسخ قرارداد Original Copies of Contracts:

•ضمایم و پیوستها Appendix :

•بند متمم یا الحاقیه :Supplement Clause

•آدرس قانونی و مشخصات تماس طرفين Legal Address /Parties Contacts :

•مهر و امضا Sign & Seal:

6.مدیریت و کنترل بعد از انعقاد قرارداد (5 مورد)

7.بررسی نمونه قراردادهای پیمانکاری در طول دوره

8.تشریح آیین نامه های مختلف در طول دوره

 

مزایای دوره: 1- تدریس بوسیله اساتید باتجربه در صنایع مختلف،

2- تشریح کلیه کلید واژه ها به زبان فارسی و انگلیسی،

3- ارایه جزوه مناسب بصورت فارسی و انگلیسی.

 

نکته: در فعالیتهای تولیدی و بازرگانی حدود 70 نوع قرارداد وجود دارد که بررسی هریک نیاز به یک دوره تخصص دارد مانند قرارداد Barter، Buy Back، Swap ، EPC ، FIDIC و غیرو که اختصاص یک دوره 16 یا 24 ساعته برای مجموعه آنها امکانپذیر نمی باشد و هریک از قراردادهای فوق مانند EPC به یک دوره تخصصی حداقل 16 ساعته نیاز دارد.

 

 

 

مدیریت در حین انعقاد قرارداد (18 مورد) شامل موارد زیر می باشد:

 

مفاد اصلی قراردادهاي داخلی و بين المللي:

 

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار