دوره آموزشی مدیریت فرآیند

تعریف فرآیند

نگرش فرآیندی و مزایای آن

انواع فرآیندها

SIPOC

Turtle Diagram

مدیریت فرآیندها: چیستی و چرایی

روش های تحلیل فرآیند

ساختار سازمانی و مدیریت فرآیندها

 

آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تعریف مدیریت

استراتژی چیست ؟

مفهوم مدیریت استراتژیک وتفاوت آن با برنامه ریزی استراتژیک

ویژگیهای مدیزیت استراتژیک

ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک

نحوه تدوین رسالت ؛ماموریت واهداف سازمان درهرم استراتژیک

تجزیه وتحلیل محیط در استراتژی

روش تدوین استراتژی

روش پیاده سازی استراتژی

روش تدوین وپیاده سازی استراتژی منابع انسانی  در شرکتها

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار