دوره آموزشی مديريت کارکنان ناسازگار

تعریف کارکنان ناسازگار و ویژگی های آنها

انواع کارکنان ناسازگار 

نحوء رفتار افراد سازمان با کارکنان ناسازگار 

نکات مهم در برخورد با کارکنان ناسازگار 

نحوء رفتار مدیران با کارکنان ناسازگار 

روش های موثر در حل مشکلات کارکنان ناسازگار 

طراحی و پیاده سازی روشهای ناسازگاری

نکات پیدایش کارکنان ناسازگار 

انتظار کارکنان از مدیران برای عدم ناسازگاری

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار