دوره آموزشی مدیریت فرایند

تعریف فرآیند

نگرش فرآیندی و مزایای آن

انواع فرآیندها

SIPOC

Turtle Diagram

مدیریت فرآیندها: چیستی و چرایی

روش های تحلیل فرآیند

ساختار سازمانی و مدیریت فرآیندها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار