دوره آموزشی مدیریت دانش و مستندسازی پروژه ها

 1. اهمیت و نقش مدیریت دانش در سازمانها
 2. قواعد مدیریت دانش برای سازمان های امروز
 3. سیر تحول و تاریخچه مدیریت دانش
 4. انواع دانش از دیدگاه دانشمندان
 5. ساختارهای مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش، سیستم های مدیریت دانش
 6. نگاهی به مدلهای مدیریت دانش
 7. زیرساختهای مدیریت دانش
 8. عوامل حیاتی مدیریت دانش
 9. طرح جامع نظام مدیریت دانش
 10. رابطه مدیریت دانش با سازمانهای یادگیرنده
 11. مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و نظام ارزشی
 12. مدیریت دانش از دیدگاه اسلام
 13. بررسی نارسایی ها و مشکلات مدیریت دانش
 14. ارائه نرم افزاری از مدل های مدیریت دانش
 15. مدل های اجرایی پیاده شده مدیریت دانش در وزارتخانه ها و سازمان ها
 16. انجام کار گروهی در کارگاه توسط افراد
X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار