دوره آموزشی ارزشهای اخلاقی و توسعه سازمانی 2

ویژگیهای اخلاقی مدیران سازمان در آموزه های مدیریتی ودینی شامل
چگونگی به کارگیری نیروی انسانی مقید به رعایت اخلاقیات و قانون در سازمانها
تعالیم اخلاقی قران و نهج البلاغه در اخلاق حرفه ای
اصول اخلاق حرفه ای در توسعه و تعالی سازمانی
مبتنی بر چهار اصل صداقت و راستگویی،انصاف و برابری ،امانت داری ،وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی.
خصوصیات سازمانهای شهروند مدار شامل
آموزش عملی اخلاق توسط کارکنان مقید و پایبند به رعایت اخلاقیات و قانون
طرفداری از اصول وظیفه مداری و رابطه مداری در سازمانها مبتنی بر بلوغ.
سازو کارهای پیش بینی شده در طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع شامل
ویژگی های اخلاقی طرح تکریم ارباب رجوع
وضع فعلی سازمانها در حوزه تکریم ارباب رجوع
7گام کاربردی احترام به مشتریان.
چگونگی تهیه و تنظیم منشور اخلاقی سازمانها شامل
راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در سازمانها
ویژگی های کلیدی منشور اخلاقی سازمانها
کدهای اخلاقی سازمانی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار