دوره آموزشی آیین نگارش

سرفصل دوره آیین نگارش
اهمیت و نقش مکاتبات اداری
شناخت واژه های نادرست در نامه نگاری و رعایت درست نویسی
مراحل نگارش نامه های اداری
خلاصه نویسی
سطوح ارتباط (تقدیم،ارسال و ایفاد می شود)
نشان گذاری


سرفصل درس آیین نگارش پیشرفته
بخش های مختلف نامه اداری و توصیف هر یک و نحوه کاربرد صحیح و فنی آنها و عنوان نویسی
روش شیوا نویسی نامه های اداری
ویرایش و اصول بازنگری پیش نویس
گزارش نویسی و نحوه پاراگراف بندی (گزارش کتبی –گزارش شفاهی)نمونه از یک گزارش مطلوب
قرائت چند نامه اداری و توضیح نادرسته های آنها و اصلاح هر یک به سبک نوین
تجمعات (کنفرانس-کنگره-سمپوزیوم-کمیته و آشنایی با اجرا و دعوت نامه ها هر یک
صورت جلسه نویسی و ارکان جلسه و......


یادآور می شود : ویژگی این درس کاملا کاربدی بودن آن است زیرا در روند گزارش های عملی ادبا و نیز فرهنگستان توانسته ایم روشی را برای افزایش سطح کیفی این درس در نقاط مختلف کشوراتخاذ کنیم تا سازمان های کشوری و خصوصی قادر باشند سبک درست نویسی نامه های اداری به دور از گزافه نویسی را به اجرا در آورند.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار