اصول امواج الکترومغناطیس در دریا

توصیف باندهای فرکانسی
اصول انتشار امواج و معادلات ماکسول
توصیف طبقات مختلف جو و تأثیرات آن بر امواج الکترومغناطیس
پدیده انحراف مسیر موج
نحوه انتشار امواج الکترومغناطیس در فرکانسهای مختلف
پدیده کانالیزه شدن موج (داکتینگ)
معادلات افت موج بر اساس مسافت در دریا
اثر دریا و زمین بر انتشار امواج الکترومغناطیس
تأثیر موانع و امواج دریا بر انتشار الکترومغناطیس
انواع آنتن‌های مورد استفاده در انتشار الکترومغناطیس
تشریح ساختمان رادار و توصیف ساختمان راداری

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار