اصول مخابرات دریایی

مفاهیم اولیه مخابرات
توصیف باندهای فرکانسی
توصیف طبقات مختلف جو و تأثیرات آن بر امواج رادیویی
پدیده کانالیزه شدن موج (داکتینگ)
تبدیل فوریه و طیف سیگنال
مدلاسیون موج
مدلاسیون آنالوگ و دیجیتال
مدلاسیون AM & FM & PM
مدلاسیون ASK & PSK & FSK
تشخیص سیگنال و خطا در مخابرات
کد در مخابرات دیجیتال
انواع آنتن‌های مورد استفاده در مخابرات و محاسبه طول آنتن
مدارهای مخابرات
آشنایی با انواع دستگاههای مخابراتی دریا پایه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار