مبانی ترمودینامیک گازها

طبقه بندی مواد وحالات آن ها در طبیعت
کمیت ها و واحدهای فیزیکی
تغییر حالت های فیزیکی و فشار بخار مایعات
بررسی منحنی های تغییر حالت مواد های خاص
آشنایی با مشخصه های ترمودینامیکی
محاسبه مول مخلوط گاز ها و چگالی نسبی آن ها
قوانین بویل ماریوت چارلز گیلوساک
معادله حالت گازهای کامل
فشار و حجم جزئی گازها
انحراف از قانون گازهای ایده آل و ضریب تراکم
حالات ماده و انواع انرژی
انجماد نقطه جوش
محاسبه جرم مولکولی مخلوط گازی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار