آنالیز گرمانگاری و حرارتی (ترموگرافی)

1. ترموگرافي و كاربردهاي آن
2. تاريخچه ترموگرافي
3. استفاده از تحليل حرارتي
4. اندازه گيري دما
5. واحدهاي اندازه گيري ،‌ مقياس هاي دما
6. ترموديناميك و انتقال حرارت
7. تغييرحالت و گرماي نهان ويژه
8. انتقال حرارت توسط تابش
9. طيف الكترومغناطيس،‌امواج الكترومغناطيس
10. جسم سياه و سه قانون اصلي تابش
11. تصوير مادون قرمز
12. محاسبات دماي دقيق
13. به دست آوردن مقدار صحيح دماي پس زمينه
14. ضريب تابش
15. تصوير مادون قرمز و تنظيمات دوربين
16. انواع ترموگرافي
17. ميدان ديد
18. ميدان ديد آني و ميدان ديد اندازه گيري آني
19. لنز ها و پنجره هاي مادون قرمز بازرسي تجهيزات الكتريكي
20. بازرسي تجهيزات مكانيكي
21. بازرسي فرآيند و مخازن
22. اشتباهات عمده در اندازه گيري دما با روش ترموگرافي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار