عملکرد و نصب سامانه GMDSS

تعاريف
اهميت ارتباطات راديوئي
سيستم جهاني ايمني و اضطرار دريايي
معرفي
مزاياي سيستم GMDSS
تقسيم بندي مناطق دريائي
تجهيزات مخابراتي شناورها بمنظور انطباق با الزامات GMDSS
تعميرات و نگهداري تجهيزات مخابراتي
تجهيزات
مزاياي سيستم GMDSS
تقسيم بندي مناطق دريائي
تجهيزات مخابراتي شناورها بمنظور انطباق با الزامات GMDSS
تعميرات و نگهداري تجهيزات مخابراتي
تجهيزات
دستگاه VHF &VHF DSC
دستگاه گيرنده NAVTEX
دستگاه MF/HF-DSC
EPIRB
SART
واكي تاكي VHFدستي
سيستم شناسائي اتوماتيك كشتيها(AIS)
گيرنده EGC
استانداردها و قوانين و مقررات
استاندارد نصب تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي
استاندارد نصب آنتن ها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار