شرایط و ضوابط ثبت نام

جهت ثبت نام ابتدا فرم ثبت نام را تکمیل فرمایید. پس از آن جهت ثبت نام قطعی به یکی از دو روش زیر عمل کنید. لطفا پیش از ارسال اطلاعات، قوانین آموزشی آکادمی علوم و فنون مهندسی و مدیریت شرکت مهندسی پیتک مندرج در ذیل را مطالعه کنید.

الف: واریز در شعبه و یا انتقال به کارت با شماره های زیر

شماره حساب: 1-1302302-800-814 بانک سامان به نام خانم سمیه مودب
شماره کارت : 7630-1950-8610-6219 بانک سامان به نام خانم سمیه مودب
شماره حساب: 3290117523 بانک ملت به نام خانم سمیه مودب
شماره کارت : 4525-6665-3379-6104 بانک ملت به نام خانم سمیه مودب

 ب: پرداخت به صورت نقدي و يا استفاده از دستگاه کارتخوان (پذيرنده کارتهاي عضو شبکه شتاب) در دفتر مرکزي آکادمی

مجموعه مقررات و ضوابط آموزشی شرکت پرداد پترودانش :
1- رعایت پوشش اسلامی و اخلاقی برای کلیه فراگیران در محیط آموزشی الزامی است.
2- حضور فراگیران در کلاس قبل از حضور استاد الزامی است.
3- حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.
4- استفاده از تلفن همراه و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می باشد.
5- شرکت پرداد پترودانش در قبال اموال همراه فراگیران هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
6- فراگیر موظف به حضور مرتب در کلاس ها طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزش می باشد. غیبت فراگیر در یکی از موارد ذیل موجب محروم شدن وی از امتحان خواهد شد:
الف- غیبت غیر موجه بیش از یک چهارم کل ساعات دوره.
ب- افزایش مجموع غیبت های موجه و غیر موجه از یک سوم کل ساعات دوره.
تبصره: تشخیص غیر موجه و موجه بودن غیبت فراگیر به عهده مرکز آموزش می باشد.
7- اعطاء گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل و کسب امتیازات لازم می باشد.
8- حداقل نمره قبولی برای صدور گواهی پایان دوره 60 از 100 می باشد.
9- صدور هر گونه گواهی، حداکثر تا یکسال پس از اتمام دوره امکانپذیر می باشد.کلیه مدارک و مستندات مربوطه پس از مدت مذکور معدوم خواهد شد.
10- شرکت در امتحان مجدد در صورت موجه بودن غیبت فراگیر با تایید مدیر مرکز آموزشی و پس از پرداخت 10% شهریه، بلامانع می باشد.
11- شرایط و نحوه بازپرداخت شهریه به علت انصراف از دوره آموزشی:

الف- میزان استرداد شهریه مطابق ذیل خواهد بود:
تا 24ساعت قبل از تشکیل کلاس: 80 درصد از وجه دوره
همزمان با تشکیل کلاس و عدم شرکت فراگیر در جلسه ای از کلاس: 60 درصد از وجه دوره
پس از تشکیل یک جلسه و عدم شرکت فراگیر در جلسه ای در کلاس: 40 درصد از وجه دوره
پس از تشکیل جلسه دوم و عدم شرکت فراگیر در جلسه ای در کلاس: وجهی مسترد نمی گردد

ب- جهت دریافت هزینه استرداد شهریه ارائه کارت شناسایی معتبر( شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی) به همراه تصویر آن الزامی می باشد.

توجه: کلاس در صورت به حد نصاب رسیدن دوره برگزار می گردد. در غیر این صورت کل شهریه به داوطلب مسترد خواهد شد

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار