تقویم تابستان 93

 

ردیف

عنوان دوره

نوع دوره

مدت دوره (روز)

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه دوره (ریال)

1

دوره پیشرفته جامع طراحی، شبیه سازی، آنالیز عملکرد و عیب یابی پمپ  های درون چاهی

فشرده

4

11 تا 14 مردادماه

17-9

7،600،000

2

طراحی مبدل‌های حرارتی با نرم‌افزار Aspen B-Jac و HTFS

فشرده

3

11 تا 13 مردادماه

17-9

3،600،000

3

دوره پیشرفته روش های نوین تولید هندسه و تولید شبکه با استفاده از نرم‌افزارهای ICEM-CFD و TGrid

فشرده

5

13 تا 17 مردادماه

17-9

5،700،000

4

ترموگرافي (آنالیز گرمانگاری و حرارتی) و كاربرد هاي آن

فشرده

3

15 تا 17 مردادماه

17-9

5،400،000

5

اصول انتخاب و طراحی توربین های گاز و بخار

 شرده

5

16 تا 20 مردادماه

17-9

6،700،000

6

آنالیز و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی به همراه آموزش نرم افزار Storm Cad

فشرده

2

18 تا 19 مردادماه

17-9

2،600،000

7

طراحی سازه با استفاده از نرم افزار BOCAD

فشرده

5

18 تا 22 مردادماه

17-9

6،700،0000

8

اصول هیدرولیک صنعتی مقدماتی

فشرده

3

22 تا 24 مردادماه

17-9

3،200،000

9

دوره مقدماتی شبيه‌سازي با استفاده از  FLUENTو ICEM

فشرده

3

22 تا 24 مردادماه

17-9

3،100،000

10

طراحی مخازن تحت فشار با استفاده از ASME SEC VIII و نرم‌افزار PV Elite

فشرده

4

23 تا 26 مردادماه

17-9

4،400،000

11

اصول انتخاب و طراحی فن های صنعتی

فشرده

1

24 مردادماه

17-9

2،400،000

12

نرم افزار GT Suite ماژول GT Power

فشرده

3

25 تا 27 مردادماه

17-9

3،700،000

13

اصول انتخاب و طراحی پمپ ها

فشرده

3

29 تا 31 مردادماه

17-9

3،900،000

14

طراحي خطوط لوله توسط نرم افزار Pipesim

فشرده

3

29 تا 31 مردادماه

17-9

4،900،000

15

شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX

فشرده

3

29 تا 31 مردادماه

17-9

3،400،000

16

اصول طراحي پايپينگ

فشرده

4

30 مرداد تا 2 شهریورماه

17-9

3،200،000

17

طراحی سیستمهای انتقال و توزیع آب شهری با کمک نرم افزار Water Gems

فشرده

2

31 مرداد تا 1 شهریورماه

17-9

2،600،000

18

دوره جامع طراحی و شبیه سازی توربوماشینری با کمک CFD

فشرده

4

1 تا 4 شهریورماه

17-9

5،600،000

19

بالانس تجهیزات دوار و آشنایی با روشهای آنالیز و کاهش ارتعاشات

فشرده

3

1 تا 3 شهریورماه

17-9

3،700،000

20

دوره پیشرفته نرم افزار MIKE 21 (مدل جریان و مدل رسوب)

فشرده

3

1 تا 3 شهریورماه

17-9

5،700،000

21

خوردگی و روشهای کنترل آن

فشرده

3

1 تا 3 شهریورماه

17-9

3،700،000

22

دوره اصول پنوماتيک مقدماتي

فشرده

3

1 تا 3 شهریورماه

17-9

3،200،000

23

آشنایی با اصول بهره برداری و تعمیرات اساسی پمپ های سانتریفوژ

فشرده

3

5 تا 7 شهریورماه

17-9

4،600،000

24

شبيه سازي پيشرفته 1 با استفاده از نرم افزار FLUENT         (UDF و Dynamic Mesh)

فشرده

3

5 تا 7 شهریورماه

17-9

3،700،000

25

نرم افزار ETAP

فشرده

3

5 تا 7 شهریورماه

17-9

3،200،000

26

دوره اصول طراحي و ترسيم نقشه‌هاي PFD و P&ID

فشرده

3

6 تا 8 شهریورماه

17-9

2،800،000

27

طراحي سازه هاي ضد انفجار

فشرده

3

8 تا 10 شهریورماه

17-9

8،700،000

28

نرم‌افزار PDMS ماژول Draft  و  ISO Draft

فشرده

2

8 تا 9 شهریورماه

17-9

2،800،000

29

دوره کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2013

فشرده

3

8 تا 10 شهریورماه

17-9

3،200،000

30

طراحی سیکل نیروگاه و شبیه سازی واحدهای یوتیلیتی نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Thermoflow

فشرده

4

11 تا 14 شهریورماه

17-9

5،700،000

31

اصول انتخاب و طراحی کمپرسورها

فشرده

3

12 تا 14 شهریورماه

17-9

3،900،000

32

اصول تهیه دستورالعمل جوشكاري،گزارش و تائید صلاحیت جوشکار WPS & PQR و WQT

فشرده

3

12 تا 14 شهریورماه

17-9

3،400،000

33

آشنایی با استانداردهای طراحی، ساخت و بازرسی در پروژه های صنعتی

فشرده

1

14 شهریورماه

17-9

1،400،000

34

آشنائی با موتورهای دیزل و تعمیرات و نگهداری آنها

فشرده

3

15 تا 17 شهریورماه

17-9

3،800،000

35

شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX

فشرده

3

15 تا 17 شهریورماه

17-9

3،900،000

36

کاتالوگ PDMS  (ماژولهاي SPECON و PARAGON )

فشرده

3

15 تا 17 شهریورماه

17-9

3،700،000

37

آشنایی با اصول بهره برداری و تعمیرات اساسی کمپرسورهای سانتریفوژ

فشرده

3

19 تا 21 شهریورماه

17-9

4،600،000

38

شبيه سازي پيشرفته 2 با استفاده از نرم افزار FLUENT         (DPM و Combustion)

فشرده

3

19 تا 21 شهریورماه

17-9

3،900،000

39

دوره اصول پنوماتيک پيشرفته

فشرده

3

19 تا 21 شهریورماه

17-9

3،700،000

40

طراحي مقدماتي خطوط لوله با استفاده از نرم افزار OLGA

فشرده

3

19 تا 21 شهریورماه

17-9

4،900،000

41

شناخت متريالهاي مهندسي و انتخاب مواد در صنایع نفت و گاز

فشرده

3

22 تا 24 شهریورماه

17-9

3،500،000

42

طراحی سیستمهای فاضلاب با کمک نرم افزار SewerCAD

فشرده

2

22 تا 23 شهریورماه

17-9

2،600،000

43

آشنایی با اصول بهره برداری و تعمیرات اساسی توربینهای گاز و بخار

فشرده

5

26 تا 30 شهریورماه

17-9

6،900،000

44

شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D

فشرده

3

26 تا 28 شهریورماه

17-9

3،800،000

45

نقشه کشی تابلوهای الکتریکی با استفاده از نرم افزار EPLAN

فشرده

3

26 تا 28 شهریورماه

17-9

3،200،000

46

مدلسازی واحدهای صنعتی و لوله کشی با استفاده از PDMS

فشرده

3

26 تا 28 شهریورماه

17-9

3،300،000

47

طراحی مخازن ذخیره بر اساس API650 بهمراه آموزش نرم افزار TANK

فشرده

3

27 تا 29 شهریورماه

17-9

3،200،000

48

دوره مقدماتی نرم افزار MIKE 21 (مدل موج)

فشرده

3

27 تا 29 شهریورماه

17-9

5،300،000

49

نرم افزار Flowmaster

فشرده

3

28 تا 30 شهریورماه

17-9

3،900،000

 

ردیف

عنوان دوره

نوع دوره

مدت دوره (ساعت)

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه دوره (ریال)

1

مدلسازی واحدهای صنعتی و لوله کشی با استفاده از PDMS

ترمیک

24

چهارشنبه‌ها از11 تیرماه

ساعت 21-17

2،750،000

2

نرم افزار Open Foam

ترمیک

24

پنجشنبه‌ها از 12 تیرماه

ساعت 18-14

2،900،000

3

شبيه سازي پيشرفته 1 با استفاده از نرم افزار FLUENT        (UDF و Dynamic Mesh)

ترمیک

20

شنبه ها از 14/تیرماه

ساعت 21-17

3،200،000

4

اصول طراحي پايپينگ

ترمیک

30

یکشنبه ها از 15 تیرماه

ساعت 21-17

2،750،000

5

دوره پیشرفته روش های نوین تولید هندسه و تولید شبکه با استفاده از نرم‌افزارهای ICEM-CFD و TGrid

ترمیک

40

یکشنبه ها از 15 تیرماه

ساعت 21-17

5،300،000

6

طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع

ترمیک

3

دوشنبه ها از 16 تیرماه

ساعت 21-17

2،400،000

7

دوره مقدماتی شبيه‌سازي با استفاده از  FLUENTو ICEM

ترمیک

24

دوشنبه ها از 16 تیرماه

ساعت 21-17

3،100،000

8

دوره مقدماتی نرم افزار MIKE 21 (مدل موج)

ترمیک

24

سه شنبه‌ها از  17تیرماه

ساعت 21-17

4،900،000

9

طراحی سیکل نیروگاه و شبیه سازی واحدهای یوتیلیتی نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Thermoflow

ترمیک

32

سه شنبه‌ها از 17 تیرماه

ساعت 21-17

5،300،000

10

شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX

ترمیک

20

چهارشنبه‌هااز 25 تیرماه

ساعت 21-17

2،950،000

11

زبان برنامه نويسي FORTRAN

ترمیک

16

چهارشنبه‌ها از25 تیرماه

ساعت 21-17

1،700،000

12

تحليل تنش سيستمهاي پايپينگ با استفاده از CAESARII

ترمیک

24

چهارشنبه ها از 9 مردادماه

ساعت 21-17

2،750،000

13

مدلسازي با استفاده از نرم افزار CATIA

ترمیک

20

چهارشنبه ها از 9 مردادماه

ساعت 21-17

1،900،000

14

شبیه سازی فیزیکهای چندگانه با استفاده از نرم افزار COMSOL

ترمیک

20

پنجشنبه‌ها از 16 مردادماه

ساعت 21-17

2،950،000

15

مدل سازی مقدماتي با استفاده از نرم افزار  ABAQUS

ترمیک

20

دوشنبه ها از 20 مردادماه

ساعت 21-17

2،350،000

16

شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D

ترمیک

20

سه شنبه‌ها از 21 مردادماه

ساعت 21-17

3،300،000

17

شبیه سازی فرايند با ASPEN PLUS

ترمیک

24

سه شنبه‌ها از 21 مردادماه

ساعت 21-17

2،400،000

18

محاسبات هيدروليكي با استفاده از نرم افزار PIPENET

ترمیک

24

سه شنبه‌ها از 21 مردادماه

ساعت 21-17

3،800،000

19

شبيه سازي پيشرفته 2 با استفاده از نرم افزار FLUENT       (DPM و Combustion)

ترمیک

20

شنبه ها از 25 مردادماه

ساعت 21-17

3،400،000

20

مدلسازی با استفاده از نرم افزار ANSYS Workbench

ترمیک

24

یکشنبه ها از 26 مردادماه

ساعت 21-17

2،100،000

21

شبيه‌سازي پايا به كمك نرم افزار HYSIS

ترمیک

20

یکشنبه ها از 26 مردادماه

ساعت 21-17

1،900،000

22

شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX

ترمیک

24

چهارشنبه‌ها از 30 مردادماه

ساعت 21-17

3،400،000

23

شبیه‌سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی با نرم‌افزار HYSYS

ترمیک

20

یکشنبه ها از 30 شهریورماه

ساعت 21-17

2،900،000

24

انجام محاسبات تاسیسات با استفاده از نرم افزار Carrier

ترمیک

16

دوشنبه ها از 27 مردادماه

ساعت 21-17

1،950،000

25

دوره پیشرفته نرم افزار MIKE 21 (مدل جریان و مدل رسوب)

ترمیک

24

سه شنبه‌‌ها از 28 مردادماه

ساعت 21-17

5،300،000

لازم به ذکر است که هرگونه اطلاعات تکمیلی در خصوص دوره ها از قبیل سرفصل دوره و سوابق مدرس پس از اعلام آن شرکت محترم ارائه خواهد گردید.

 

تبصره 1- لازم به ذکر است که دوره های عادی در ماه مبارک رمضان از ساعت 16 الی 19 برگزار می گردد.

تبصره 2- تشکیل هر کدام از دوره ها در موعد مقرر منوط به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات متقاضی آن دوره می باشد.
تبصره 3- به کلیه شرکت‌ کنند‌گان در کلاس بسته آموزشی شامل لوازم‌التحریر، DVD حاوی مطالب و استانداردهای کاربردی و جزوه آموزشی یا کتاب مطابق استانداردهای کیفی آکادمی PTEC شرکت پرداد پترودانش ارائه خواهد شد.

تبصره 4- هزینه اعلام شده جهت دوره های فشرده با احتساب پذیرایی و ناهار می باشد.

تبصره 5- به  هزینه اعلام شده 3% بابت مالیات و 8% بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار